Som kommunikeret i august måned fratræder Business Koldings direktør Tommy Langhoff sin stilling senest 30. juni 2018, således som det har været aftalt siden ansættelsen i juni 2014.

13. november 2017

I perioden fra august til december har Tommy Langhoff efter aftale færdiggjort en række planlægnings- og projektopgaver til bestyrelsens tilfredshed. Hermed er der gjort klar til et travlt 2018, hvor Business Kolding også skal gennemføre en strategirevision i samspil med et nyt byråd og erhvervslivet.
Den nuværende erhvervsstrategi 2022 blev lanceret i januar 2015, og skal som aftalt revideres i 2018 med henblik på ny strategi- og aftaleperiode fra januar 2019.

”Det planlægningsmæssige fundament for 2018 er på plads og Tommy efterlader en stærk og stabil organisation, men vi ønsker naturligvis at en nye direktør skal stå i spidsen for revision af den strategi han/hun selv skal effektuere. Derfor sætter vi nu gang i rekrutteringen af den nye direktør og giver Tommy plads til at få sin egen arbejdsmæssige fremtid på plads”, udtaler Bestyrelsesformand i Fonden Business Kolding Otto Popp Clausen, som igen understreger, at man har været meget tilfreds med resultater og indsats i Tommy Langhoffs periode som direktør.

Rekrutteringen af ny Adm. Direktør sættes derfor nu i gang med ønsket om at have en afløser på plads hurtigst muligt, og realistisk set i løbet af det tidlige forår.

Nuværende Direktør for Erhvervsudvikling i Business Kolding Tove Gæmelke konstitueres med virkning fra 13. november 2017 som Adm. Direktør i Business Kolding.

Tommy Langhoff fritstilles pr. 1. december 2017, men står til rådighed for Business Kolding indtil endelig fratrædelse, som sker senest 30. juni 2018 eller når anden ansættelse måtte træde i kraft.

For mere information kontaktes:
Bestyrelsesformand i Fonden Business Kolding, Otto Popp Clausen på 2544 4342