Fonden Business Koldings bestyrelse består af 3 medlemmer. Herudover er der et Advisory Board på 7 personer tilknyttet bestyrelsen.

Foreningen Business Kolding udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer:

 • Søren Ravn Jensen, Ravn Jensen Management A/S 
 • Pernille France (næstformand)

Bestyrelsen er selvsupplerende ift. det tredje medlem. Fondens bestyrelse har udpeget:

 • Ole Rudbeck Petersen, Alfa Laval Kolding A/S (Formand for fondens bestyrelse)

 
Advisory Board for bestyrelsen:

 • Gitte Lindbo, Kolding Storcenter
 • Heidi Kjær, SCANDIC Kolding
 • Henrik Larsen, LEA Ejendomme
 • Knud Erik Langhoff, Borgmester
 • Eva Kjer Hansen, Kolding Byråd
 • Merete Due Paarup, Kolding Byråd
 • Thomas Boe, Kommunaldirektør

Bestyrelsen har i 2022 besluttet, at udpege 2 observatører til Fondens advisory board:

 • Søren Rasmussen, Kolding Byråd
 • Birgitte Munk Grunnet, Kolding Byråd 

Fondens Business Koldings bestyrelse

Formand
Alfa Laval Kolding A/S

Ole Rudbeck Petersen

Næstformand

Pernille France

Formand
Tel +45 2142 5016
Soren@ravnjensen.com
Ravn Jensen Holding A/S

Søren Ravn Jensen

God fondsledelse

Fonden Business Kolding følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 201720182019, 2020 og 2021.