HAU - Netværksforeningen for designstudierne

HAU - Netværksforeningen for designstudierne

www.haunetwork.dk

Kontaktperson
Vinnie Ørgaard Hansen
formand@haunetwork.dk
+45

Netværket har 225 medlemmer og mødes 10 gange årligt.

HAU er en netværksforening for studerende og dimittender, på de designrelateret uddannelser i Kolding.

Vores mål er at fremme viden, kompetencer og færdigheder indenfor designfeltet.

I HAU deler vi oftest vores arrangementer op i to kategorier KNOWHAU og HAUBAR.

KNOWHAU er events af faglig karakter, hvor der er fokus på netværk, kompetenceudvikling og videndeling.

HAUBAR er event af mere social karakter, hvor der er fokus på netværk og hygge.