Kolding Turistforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling

 

Torsdag den 5. september 2019 kl. 8.15 – 9.15

Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4, Kolding

 

med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af forslag til fusion af Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding pr. 31.12.2019.
  3. Godkendelse af nye fælles vedtægter og kontingentsatser
  4. Eventuelt

 

Bestyrelserne i henholdsvis Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding har igangsat arbejdet for at undersøge mulighederne for en fusion mellem de 3 erhvervsforeninger.

 

Arbejdet er igangsat på baggrund af den nye erhvervsfremmelov, lov om turisme, brancheglidninger m.m., og ønsket om, at erhvervslivet i Kolding Kommune, uanset branche står stærkt – også fremadrettet.

 

Ifølge Kolding Turistforenings vedtægter § 5 fremgår det, at

”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag. Indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage efter kravets fremsættelse og bekendtgøres med 14 dages varsel i områdets aviser eller ved brev/mail til medlemmerne.”

 

Ifølge Kolding Turistforenings vedtæger § 4 fremgår det ”Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægter.”

 

Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding.

 

Tilmeld dig her.

 

Med venlig hilsen

Heidi Kjær

 

Formand for Kolding Turistforening

 

Bilag 1: Forslag til fælles vedtægter

Bilag 2: Forslag til ny kontingentstruktur