MUDP har ca. 135 mio. kr. til at understøtte udvikling af ny miljøteknologi og til dette online informationsmøde, orienterer MUDP om, hvad der kan søges til og hvordan man søger.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP – er Miljøministeriets program for støtte til udvikling af fremtidens miljøteknologiske løsninger og afprøvning af teknologi i fuld skala. MUDP støtter virksomheder, der investerer i udvikling af fremtidens miljøteknologiske løsninger.

I 2024 er det muligt at søge støtte til følgende projekttyper; Forprojekter, verifikationsprojekter (ETV), udviklings-, test- og demonstrationsprojekter samt fyrtårnsprojekter.

Læs mere om MUDP
Læs mere om mulighederne for at søge tilskud, ansøgningsfrister, projektidé, fyrtårnspitch: Aktuelle ansøgningsrunder - MUDP

Informationsmødet er henvendt til alle potentielle ansøgere, og alle der ønsker at vide mere om programmet. MUDP  har ca. 135 mio. kr. til projekter i 2024 – heraf er 10 mio. kr. reserveret til projekter med fokus på klimatilpasning.

08. marts 2024
kl. 10:00 - 12:30
Online
Gratis

Arrangementet er afholdt.

MUDP's sekretariat
ecoinnovation@mst.dk
+45 7254 4000