Kunne din virksomhed være interesseret i et kickstarter-forløb?

Målet med forløbet er både at skabe motivation og succes hos den unge, så vejen er banet mod en læreplads i jeres virksomhed.

Med et Kickstarter-forløb* får I mulighed for at forme den unge og vække interessen for netop jeres fagområde. Det betyder, at I står med en potentiel lærling der allerede kender jeres virksomhed og arbejdsgange.

Forløbet starter med en praktik. Hvis den unge har flair for arbejdet og kemien passer har I mulighed for at ansætte den unge i et fritidsjob eller via den særlige trainee-ordning** som første skridt mod en læreplads.

Kom og hør mere om forløbet hos Business Kolding.

*Kickstarter-forløb
Kickstarter er for unge der har lyst og mod på både at komme i praktik i kortere eller længere tid og samtidig er motiveret for et fritidsjob. Praktikken kan bruges til at se hinanden an i forhold til et fremtidigt samarbejde.

**Den særlige trainee ordning.
Et job for unge mellem 15-17 år, hvor din virksomhed får mulighed for at se en måske kommende lærling an. Hele trainee-ordningen er baseret på Arbejdstilsynets dispensation fra reglerne om unges arbejde. Trainee aflønnes efter overenskomstens § 22.

Program
07:45

Indflyvning

08:00

Velkomst

08:05

Oplæg UUKolding
v/ Jannie Veiler, Fritidsjobkoordinator/fritidsjobkonsulent, og Lene Moser Pedersen, fritidsjobkonsulent

08:45

Virksomhedscase

09:00

Tak for i dag

06. februar 2024
kl. 07:45 - 09:00
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Lars Bo Frederiksen
lbf@businesskolding.dk
+45 4110 4106