Hvordan får din virksomhed fat i det kr. 290 mia. store offentlige marked af tjenesteydelser (f.eks. håndværkerydelser og service) og vareleverancer?

Business Kolding inviterer i samarbejde med Kolding Kommune og Indkøbsfællesskabet IFIRS til formiddagsseminar hvor Kolding Business vil ”klæde medlemmerne på” til at afgive tilbud på de offentlige opgaver.

Program
08.00

Velkomst
v/Michael Ahring Petersen, Projektchef Business Kolding

08.10

Offentlige udbud – en attraktiv udfordring eller en ugennemsigtig jungle
v/Ina Hviid, Chef for Indkøb og Forsikring i Kolding Kommune og Aage Toft-Christensen, Leder af Indkøbsfællesskabet IFIRS

  • Hvem er Kolding Indkøbsafdeling
  • Hvem er IFIRS
  • Lovgrundlaget (tærskelværdier, neutralisering af varekøb, ligebehandlingsprincippet)
  • Opmærksomhedspunkter og fælder (hvad må, kan og skal man?)
  • Hvor finder man udbuddene (demo af app fra udbud.dk)
  • Gode råd før tilbudsarbejdet igangsættes i virksomheden
09.15

Har de lokale virksomheder i Kolding en chance for at vinde attraktive ordre?
v/Ina Hviid, Chef for Indkøb og Forsikring i Kolding Kommune og Aage Toft-Christensen, Leder af Indkøbsfællesskabet IFIRS

  • Hvilke principper ligger bag udbud der rettes mod lokale virksomheder
  • Hvad vægter tungt i overvejelserne ved valg af leverandør
09.45

Pause og netværking

24. september 2014
kl. 08:00 - 10:00
Kolding UddannelsesCenter
Ågade 27
6000 Kolding
Deltagelse er gratis
Lone Brodersen
lb@businesskolding.dk
3057 5945
No-show-fee på 300 kr. ved udeblivelse uden afbud, senest dagen før