Tag med på karrieremesse i Holland og find måske din nye medarbejder. Work-live-stay southern denmark står igen i 2018 i spidsen for en syddansk delegation af virksomheder, på Emigration Expo i Houten, Holland.

På messen i 2017 deltog ca. 11.000 højtkvalificerede, dedikerede hollændere, der sammen med deres familier er i alvorlige overvejelser om at flytte deres liv og karriere til udlandet. Og næste år kan én af dem blive din nye medarbejder!

Det foregår i weekenden den 10. og 11. februar 2018.

På dette års syddanske stand deltog seks virksomheder, der alle kom hjem med interessante kandidater, de nu arbejder videre med. Vi vil på næste års stand opgradere vores fælles syddansk stand, så bredden og den erhvervsmæssige mangfoldighed, vi har i vores region, bliver endnu mere tydelig for de besøgende. Dermed skaber vi et endnu bedre grundlag for, at de kan træffe et godt og oplyst valgt med både fokus på karrieren og familielivet.

Som deltagende virksomhed indgår du i et fælles fremstød, og ud over messedeltagelsen i Holland vil vi samles i Vejle til to forberedende møder samt et efterfølgende evalueringsmøde. Det gør vi for at kunne stå samlet om opgaven og sikre, at vi har et fælles grundlag at markedsføre de syddanske karrieremuligheder på.

Tilmelding og mere info sker til direktør Camilla Smith på chs@worklivestay.dk eller telefon 3058 5695.

Læs mere om messen 

 

10. februar 2018 09:00 -
11. februar 2018 17:00
Emigration Expo
Pris pr. virksomhed på en fælles syddanske stand: 5.600 kr.

Arrangementet er afholdt.

Camilla Smith
chs@worklivestay.dk
3058 5695
Prisen betales forud, og heri indgår, at WLS står for facilitering både før-, under- og efter messen, samt fælles markedsføringsmateriale og online-kampagner overfor målgruppen. Den enkelte deltager står for egen forplejning, rejse og logi.