Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inviteres til at deltage i praktiktræf med kommende studerende, som skal i professionspraktik og skrive deres bachelorprojekt.

SMV-praktiktræffet er møntet på de virksomheder der gerne vil have en maskinmesterstuderende i praktik, som kan skrive bachelorprojekt i virksomheden. Her er muligheden for at mødes med studerende på maskinmesteruddannelsen.

Mentorordning
Fredericia Maskinmesterskole tilbyder en mentorordning for SMV’er, der enten ikke har maskinmestre/ingeniører i virksomheden eller ikke før har haft maskinmesterpraktikanter.

Med denne ordning er det muligt for den studerendes bachelorvejleder at foretage flere besøg i virksomheden i forbindelse med professionspraktikken med det formål at hjælpe med og rådgive om praktikken i virksomheden.

Hvorfor have en praktikant?
Ved at have en praktikant, der snart er uddannet maskinmester, kan virksomheden f.eks. få hjælp til at få udført nogle opgaver, som man måske ikke selv lige er klar til at løse, eller som man ikke selv havde overvejet.

Der kan både være tale om ordinære vedligeholdsopgaver, opdatering af vedligeholdsinstruktioner, optimeringer, finde tekniske løsninger og forbedringer, energi-/miljøkortlægninger, kontrolopgaver, indkøb, lovpligtige opgaver APV mv. Det tilstræbes, at opgaverne har relation til maskinmesteruddannelsen.

Udvælgelsen af opgaver og tilrettelæggelse af handlingsplanen for den studerende sker i samarbejde med en vejleder fra Fredericia Maskinmesterskole.

Har du lyst til at høre mere om SMV-praktiktræffet eller mentorordningen, så kontakt Peter Skovgaard på ps@fms.dk

28. februar 2020
kl. 08:00 - 10:00
Fredericia Maskinmesterskole
Købmagergade 86
7000 Fredericia
Gratis
Peter Skovgaard
ps@fms.dk