Gatekeeper

Gatekeeper

Kontaktperson
Karina Christensen
karina.christensen@smurfitkappa.dk
+45 4041 0398

Netværket har 12 (med ønske om udvidelse til 20 personer) medlemmer og mødes 6 gange om året.

Udveksler erfaringer inden for de administrative koordinerende funktioner, som f.eks. sekretærer og koordinatorer i bred forstand.

Erfaringsudveksling Formålet med netværket er primært at udveksle erfaringer inden for de administrative koordinerende funktioner, som f.eks. sekretærer og koordinatorer i bred forstand. Gennem diskussioner kan den enkelte få sparring og hente inspiration til løsning af arbejdsmæssige problemer eller få idéer til at finde nye udfordrende arbejdsopgaver/områder. Også idéer til personlig udvikling og faglig videreuddannelse er emner, som bliver behandlet i foreningen. Netværk Målet er ligeledes at danne netværk, hvor foreningens medlemmer kan gøre brug af hinandens ekspertise og erfaring inden for bestemte områder. Herudover får det enkelte medlem på den måde også indblik i andre brancher, som kan give inspiration i forhold til eget ansættelsesforhold. Der udbydes også arrangementer af ikke-faglig karakter, hvor kriteriet er, at det er af interesse for flertallet af medlemmer.