Det er vigtigt, at mentor og mentee passer sammen – både personligt og fagligt. Vi har derfor et indgående kendskab til alle mentorernes baggrunde, og gennem samtaler med iværksætteren/ejerlederen, finder vi det rigtige match.

Du bedes udfylde og indsende mentoransøgningsformularen nedenfor, hvorefter vi vil finde det bedste mentormatch. Det tager typisk 2 uger at få en mentor. Bemærk dog venligst, at vores mentorer kun bidrager frivilligt til ejerledere og iværksættere i Kolding kommune.

Søg en mentor

Hvilken virksomhed eller idé ønsker du mentor til?
Beskriv hvor du er i dag med din virksomhed, hvor du gerne vil hen og (hvis du ved det) hvad mentoren skal bidrage til. Ofte bidrager mentor med fokus, viden og sparring - men hvad skal du bruge en mentor til?
Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.