Fra den 1. juli 2024 har alle arbejdsgivere pligt til at registrere den daglige arbejdstid for hver eneste medarbejder. Det sker som konsekvens af en dom fra EU-Domstolen. Kom med til morgenmøde og bliv klogere på den ny lov om tidsregistrering og konsekvenserne for dig som arbejdsgiver.

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget, som blandt andet indeholder en pligt til registrering af arbejdstid, træder i kraft den 1. juli 2024 og får betydning for alle arbejdsgivere. 

Den danske lovgivning har gennemgået forandringer for at imødekomme EU-domstolens krav om et pålideligt tidsregistreringssystem, og vi er privilegerede over at have Advokat Mikael Marstal, fra Andersen Partners som vores oplægsholder. Mikael vil belyse forskellige aspekter af disse ændringer, herunder kravet om registrering af arbejdstid, opbevaring og udlevering af data samt undtagelser for selvtilrettelæggere og meget mere. Hans ekspertise vil give os en dybdegående forståelse af, hvordan disse reguleringer vil påvirke arbejdsgivere og medarbejdere, og hvilke skridt der skal tages for at overholde de nye krav.

Dagens arrangement er en unik mulighed for at få klarhed over, hvordan disse ændringer vil påvirke arbejdslivet, og vi opfordrer alle til at deltage aktivt i diskussionen for at opnå en grundig indsigt i dette vigtige emne.

Program
08.00

Morgenmad og netværk

08.30

Ændringer i arbejdstidsloven
v/ Mikael Marstal, Andersen Partners

10.30

Tak for i dag


Om oplægsholderen

Mikael Marstal har været bestikket advokat siden 2002 og har en LL.M. i EU-ret fra University og Essex fra 1994.

Mikael arbejder primært med rådgivning, ansættelses- og arbejdsret samt insolvensret, og har gennem årene ført et stort antal retssager ved både byret, landsret og Højesteret samt fungeret som underviser.

Mikael har gennem sin solide erfaring opnået speciale i:

  • Ansættelses- og arbejdsret
  • Miljøret
  • Offentlig ret
  • Retssager og voldgiftssager
16. april 2024
kl. 08:00 - 10:30
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Majbritt Lykke Sørensen
mls@businesskolding.dk
+45 2459 8187