Trekantens lederforum

Trekantens lederforum

Kontaktperson
Brian Rasmussen
bgr@76341010.dk
+45 20698586

Netværket har 68 medlemmer og mødes 5-7 gange årligt.

Trekantområdets Lederforum er et forum for ledere med det formål at styrke netværket og erfaringsudvekslingen mellem højt placerede virksomhedsledere.

Trekantområdets Lederforum er et forum for ledere. Trekantområdets Lederforum blev stiftet i 2006 med det formål at styrke netværket og erfaringsudvekslingen mellem højt placerede virksomhedsledere fortrinsvis fra virksomheder beliggende i Trekantområdet. Foreningen arrangerer møder, hvor topledere mødes på tværs af brancher og via en synergieffekt tilfører den enkelte såvel som virksomheden konkret udbytte gennem formidling af viden omhandlende generel virksomhedsledelse. Hvert år afholdes der 5 - 7 arrangementer samt en årlig udlandstur. Møderne afvikles typisk i tidsrummet kl. 17 til ca. kl. 21 afsluttende med spisning.