Lean er en filosofi/tankegang, hvor unødvendige og ikke-værdiskabende aktiviteter fjernes. Overvejer du og din virksomhed at gå i gang med et Lean-projekt?

Lean er den endeløse stræben efter at identificere og eliminere spild med henblik på at skabe et kundeorienteret flow. For mange virksomheder er Lean rationaliseringer i produktionen. Men faktisk kan Lean tages i anvendelse overalt i virksomheden: administration, udvikling, indkøb, salg etc.

En Lean-virksomhed er kendetegnet ved …

  • Et trimmet vare- og informationsflow
  • Få fejl i papirgange, produktionspapirer og råmaterialer
  • Orden og systematik i hele virksomheden
  • Fokus på kundernes tilfredshed
  • Medarbejderne deler visionen "Vi skal konstant forbedre os"

Lean handler om, i alle processer at have fokus på at skabe mest mulig værdi for kunderne med mindst mulige ressourcer – og dette arbejde kræver involvering af alle medarbejdere i at komme med forslag og idéer hertil.

Vi hjælper dig med …
Sparring i forbindelse med dine overvejelser om øget produktivitet, der også omfatter automatiseringsindsatser.

Der findes en række kurser på området, ligesom en række private konsulenter har specialiseret sig i Lean. Du kan også vælge selv at læse Lean-litteratur, og vi har her samlet links til relevant materiale.