Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Kolding Handelsråd tirsdag den 12. marts 2019.

Program
10:00

Velkomst

10:05

Ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, forelæggelse af budget til orientering, samt fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår
  4. Præsentation af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. 

Af hensyn til forplejning skal tilmelding til Generalforsamlingen ske senest den 7. marts 2019.

Med venlig hilsen

Kolding Handelsråd
Gitte Lindbo - formand

12. marts 2019
kl. 10:00 - 11:00
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding

Arrangementet er afholdt.

Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest den 7. marts 2019