Kolding Kommune og Business Kolding inviterer til kursus i Innovative indkøb som strategisk værktøj både for den offentlige part og for de virksomheder, der ønsker at sælge innovative produkter og løsninger til det offentlige.

Innovative indkøb kræver en ny form for dialog og nye typer partnerskaber. Det kalder på nye kompetencer til at håndtere funktionskrav, innovations partnerskaber, konsortier, dialogbaseret udbud og brugerbehov.


Målgruppe

Kurset henvender sig til offentlige direktører, funktionschefer og udviklingskonsulenter samt private direktører og udviklingschefer.


Udbytte for både offentlige og private parter

  • En grundlæggende forståelse af, hvad innovative indkøb er, og hvordan de tilrettelægges, så de skaber merværdi for borgere, de offentlige budgetter og den private vækst
  • En introduktion til hvordan den ny udbudslov understøtter målsætningen om innovative indkøb


Som offentlig organisation opnår I viden om

  • Hvornår det vil være hensigtsmæssigt at anvende innovative indkøb som værktøj til at understøtte forandringer og udvikling
  • Hvordan uløste problemstillinger kan omsættes til efterspørgsel?


Som privat organisation opnår I indsigt i

  • Hvad det vil sige at sælge nytænkende løsninger til det offentlige
  • Hvordan innovative tilbud kan bidrage til virksomhedens forretningsudvikling, herunder hvordan organiseres konsortier


Kurset tilrettelægges af Copenhagen Living Lab og er støttet af Nordic Innovation.

16. marts 2015
kl. 09:00 - 16:00
Kolding
500 kr. pr. person

Arrangementet er afholdt.

Majbritt Lykke Sørensen
mls@businesskolding.dk
2459 8187
Adressen fremsendes efter tilmelding.
Seneste tilmelding 27. februar.