Virksomheder og andre interesserede har mulighed for at få indsigt i, hvilke projekter der arbejdes med på studiet for Software Engineering.

Virksomheder og interesserede inviteres til TEK Software Day, hvor de studerende på civilingeniøruddannelsen Software Engineering vil præsentere deres arbejde med bachelor- og specialeprojekter for dette forår.

Der er ca. 65 hold til stede for at præsentere deres projekter gennem et kort pitch-format og der er mulighed for at netværke med de kommende IT-ingeniører.

Det handler om de studerende og der vil under eventet blive uddelt hæder til bedste projekter inden for:

  • Teknologisk mest inspirerende projekt
  • Projekt med største samfundsrelevans
  • Projekt med bedste præsentation

 

 

10. maj 2022
kl. 13:00 - 15:00
Campustorvet, SDU
Campusvej 55
5230 Odensen M
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Lone Søvad Madsen
lsma@tek.sdu.dk