På dette informationsmøde, får du som virksomhed indblik i hvor –og hvordan du afgiver et korrekt tilbud på Kolding Kommunes udbud på glatførebekæmpelse af fortove og trapper. Udbud er for mange virksomheder noget som er kompliceret og uoverskueligt. Formålet med dette informationsmøde er at hjælpe virksomheder igennem udbudsprocessen og gøre udbud mere overskueligt.

Informationsmødet er for enhver som selv råder over udstyr til at udføre glatførebekæmpelse af fortove og trapper på udvalgte ruter i Kolding Kommune. Man bestemmer som leverandør selv hvor mange ruter man vil byde ind på. Derfor kan både små, mellemstore og store virksomheder være med.

Kolding Kommunes medarbejdere med ansvar for udbuddet vil deltage. Derfor vil der både være mulighed for at stille spørgsmål af juridisk/udbuds karakter og af teknisk karakter.

På informationsmødet, vil følgende bl.a. blive gennemgået:

 • Om udbuddet – hvad man skal være opmærksom på, hvordan det fungerer mv.
 • Krav til potentielle leverandører – hvilke krav skal man overholde for at må afgive tilbud?
 • Vejledning i hvordan man finder udbuddet, følger det og finder frem til dokumenter, spørgsmål/svar mv.
 • Vejledning i hvordan tilbud indsendes korrekt, herunder hvordan man udfylder den såkaldte ”ESPD” korrekt
 • Gennemgang af rutekortet – overblik over de enkelte ruter, hvordan man aflæser kortet mv.
 • Krav til materiale, udstyr, reaktionstider mv. man skal være opmærksom på
 • Hvad man kan gøre hvis man bliver i tvivl om noget efter offentliggørelse af udbuddet
 • Afsat tid til spørgsmål og andet

Hvorfor samarbejde med Kolding Kommune?
Ofte er udbud et område hvor store selskaber har en fordel. Ved det her udbud, er der tale om mange, små aftaler, hvor man som leverandør selv vælger hvor mange aftaler man vil byde på. Små og mellemstore virksomheder har derfor lige så gode chancer for at vinde aftaler på dette udbud, som store selskaber har.
Som samarbejdspartner på aftaler omfattet af det her udbud, får I bl.a. følgende fordele:

 • En stabil samarbejdspartner i 4 år
 • En sikker indtægtskilde
 • Begrænsede forpligtelser for jer – I skal bare afhente salt og glatførebekæmpe når Kolding Kommune kalder jer ud.
 • Et godt alternativ til at tjene penge for dem hvor vinteren er en stille arbejdsperiode
 • Fuld valgfrihed m.h.t. hvilke –og hvor mange ruter I ønsker at kunne vinde

Til informationsmødet vil Jeppe Kjærager, Udbudskonsulent ved Kolding Kommune, tage jer igennem udbudsprocessen og dens dele.

Program
07:45

Morgenmad/ankomst

08:05

Om udbuddet
Hvorfor, hvem og udbuddets omfang

08:35

Find & følg udbuddet
Hvor findes udbuddet samt hvordan oprettes og bruges Comdia

09:00

Indsend dit tilbud korrekt
Udbudsmaterialet, krav, udfyldelse af ESPD og oversigt over ruter

09:30

Udbudsprocessen
Spørgsmål og svar

09:45

Afslutning og spørgsmål
Hvad kan I gøre ved tvivl efter offentliggørelse af udbuddet?

01. juni 2023
kl. 08:00 - 10:00
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Jørgen Fuglsang Bruun
jfb@businesskolding.dk
+45 2342 1550