Ejerskifte skal forberedes bedst muligt og i god tid. Det øger både virksomhedens værdi og giver mulighed for succesfuld ejerskifte. Er du parat – og hvilke muligheder har du?

Sådan gør vi
Du får en uvildig vejledning. Vi har en velafprøvet tjekliste, der skaber overblik over muligheder og indsatser, der med fordel kan arbejdes med, inden ejerskifteprocessen begynder.

Vi hjælper dig med ...

  • Hvordan bliver du klar til ejerskifte?
  • Hvad er din virksomhed værd?
  • Afklare økonomiske og juridiske forhold.
  • Udforme en plan for virksomhedsoverdragelse.
  • Værktøjer til køb eller salg af virksomhed.

Værktøjer til inspiration
Gennem afklaringsforløbet sættes der fokus på virksomhedens synlige og usynlige aktiver, således at værdierne optimeres, og virksomheden er mere salgsklar den dag, det bliver aktuelt.

Derfor anvender vi en overskuelig tjekliste som en guide til inspiration og refleksion. En hurtig gennemgang af tjeklistens overordnede opmærksomhedspunkter vil samtidig også berøre potentielle forbedringsområder.  

En vigtig del af det at drive en virksomhed, er, at sikre dens udvikling til gavn for kunderne. Det indebærer, at virksomheden har en plan for dens fortsættelse, hvis et pludseligt ejerskifte bliver aktuelt.

Derfor bør der også udformes et testamente, således at du sikrer dig, at virksomheden og dine penge lander de rigtige steder, hvis det værste skulle ske.

Business Kolding tog i 2013 initiativ til at udvikle en fokuseret erhvervsservice i samarbejde med specialister. Formålet er, at kunne inspirere uvildigt og rådgive virksomheder til at indarbejde en strategi som et element i forretningsplanen. Udbyttet er, at virksomhedens kunder og ejer er sikret, når ejerskiftet finder sted. Desuden giver det en større troværdighed over for kunderne, at virksomheden også er kvalificeret til ejerskifteprocessen, hvor det er et issue. Endvidere medvirker det til at udvikle virksomheden og derved også dens værdi for ejeren, og samtidig sikres de ansattes fremtid.

Download ejerskifte brochuren

Processen
Business Kolding tilbyder en uvildig afklaring omkring forberedelse til ejerskifte. Det foregår ved et såkaldt 360 perspektiv som inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Se billeder herunder:

undefined

Forløbet vil afklare, om der er vigtige indsatser, du med fordel bør arbejde videre med. Det er ofte indsatser, der kræver specialistviden. Derfor er der tilknyttet en lang række specialister, som står til rådighed med rådgivning, der indledningsvis er gratis.

Tilbuddet
Er du interesseret i at vide mere om mulighederne, afholdes et møde for at afklare mulighederne og et eventuelt videre forløb, som følges op med en kort handlingsplan.

Hvis det videre forløb kræver specialistrådgivning, afholdes et nyt møde, hvor specialisten deltager. Er der behov for flere specialister, afholdes flere møder.

Det videre forløb med specialister er på almindelige markedsvilkår mellem virksomheden og den enkelte specialist.

Der kan være såkaldte erhvervsfremmeordninger, du med fordel kan drage nytte af. Dette afklares på et af de første møder.

Tilknyttede rådgivere
EjerskifteKolding.dk har tilknyttet en række specialister, der tilbyder op til to timers gratis rådgivning på hvert fagligt område. Hent listen over tilknyttede rådgivere.

Værktøjer til inspiration
Gennem afklaringsforløbet sættes der fokus på virksomhedens synlige og usynlige aktiver, således at værdierne optimeres, og virksomheden er mere salgsklar den dag, det bliver aktuelt.

Derfor anvender vi en overskuelig tjekliste som en guide til inspiration og refleksion. En hurtig gennemgang af tjeklistens overordnede opmærksomhedspunkter vil samtidig også berøre potentielle forbedringsområder.