Netværk for Større Ejendomsinvestorer - Region Syddanmark

Netværk for Større Ejendomsinvestorer - Region Syddanmark

Kontaktperson
Jacob Fabritius de Tengnagel
jft@focus-advokater.dk
+45 5458 0080

Netværket har 25-30 medlemmer og mødes 4 gange årligt.

Et lokalt forum for vidensdeling og sparring inden for fast ejendom. Netværkets formål er at skabe et eksklusivt forum, som på et højt fagligt og praktisk niveau samler lokale store og mellemstore ejendomsinvestorer og -udviklere til en drøftelse af aktuelle temaer og problemstillinger inden for fast ejendom.

Her kan medlemmerne bl.a. udveksle erfaringer og udvikle kendskab til nye potentielle ejendomsinvesteringer samt medinvestorer og samarbejdspartnere. Arrangørerne - Julie Aagaard Rytter fra Focus Advokater, Henrik Paulsen fra BDO og Kim Lange Hansen fra KLH Erhverv - vil bidrage med indlæg af dels faglig og aktuel karakter og eksterne aktører, fx landinspektører eller arkitekter, vil også kunne blive budt ind til et relevant indlæg.

Der er fire effektive og målrettede netværksmøder om året (sept./dec./marts/juni) á 2 times varighed. Til hvert netværksmøde vil der blive holdt 1-2 faglige/aktuelle indlæg samt dedikeret tid til sparring mellem medlemmerne.

Netværksmøderne holdes i Trekantområdet og vil fortrinsvist blive afholdt på fredage i tidsrummet fra kl. 8.10-10.10.

Alle medlemmer opfordres til at komme med input til den løbende udvikling af netværket og dermed præge retning og møder.

For nærmere info kontakt venligst Jacob Fabritius de Tengnagel, Focus Advokater.