Foreningen Business Kolding inviterer til temamøde med fokus er på fremtidens erhvervsområder.

Temamødet afholdes i samarbejde med Kolding Kommune og er åbent for alle virksomheder, herunder erhvervsmæglere, landinspektører, developere m.fl. med interesse i erhvervsområder, og input til hvordan Kolding Kommune bedst muligt udvikler disse.

Formålet med temamødet er, at få erhvervslivets input til hvilke krav Kolding kommune kan og skal stille til nye erhvervsområder, for at imødegå virksomhedernes behov og sikre en attraktiv kommune fremadrettet.

Program
07:45

Ankomst og let morgenmad

08:00

Velkomst
v/ Søren Ravn Jensen, formand for Foreningen Business Kolding

08:05

Den politiske linje
v/ Knud Erik Langhoff, Borgmester

08:10

Tendenser i markedet
v/ Michael Munkesø, management consultant, Implement Consulting Group

08:30

Skitsering af dilemmaer i udvikling af fremtidens erhvervsområder
v/ Merete Dissing, Direktør for By- og Udviklingsforvaltningen

08:50

Hvad er god planlægning? Dilemmaer i fremtidens erhvervsområder

Gruppedrøftelser af dilemmaer i udviklingen af fremtidens erhvervsområder i Kolding Kommune.

a) Krav og forventninger til infrastruktur

 • Adgangsforhold, nærhed til motorvej, lufthavn og havn
 • Cykelstier, parkering og offentlig transport
 • Etablering af ladestandere
 • ...

b) Krav til bæredygtighed og grøn omstilling

 • Krav om DGNB-certificering til bygninger og til byggemodningen
 • Energikilder, herunder solceller 
 • Biodiversitet, natur og miljø
 • ...

c) Lokalplaner for erhvervsbyggeri

 • Efterspørgsel og fremtidige behov
 • Rekreative områder og attraktive opholdsarealer
 • Miljøpåvirkninger
 • Arkitektur, æstetik og synergi med øvrig byudviklingsstrategier
 • ...
09:30

Opsamling

09:45

Tak for i dag

24. maj 2022
kl. 07:45 - 10:00
Volkerts Fylke
Lokale "Væveriet"
Dalbygade 40D
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Signe Madsen
simad@businesskolding.dk
+45 2491 3675
Sidste frist for tilmelding er d. 17. maj