Foreningen Business Kolding inviterer til temamøde med fokus på arbejdskraft og hvordan vi får ledige i Kolding Kommune tilknyttet arbejdsmarkedet.

Temamødet afholdes i samarbejde med Kolding Kommune og er åbent for alle virksomheder, organisationer og andre interesserede, som har interesse i arbejdsmarkedet og social inklussiuon, og som har input til, hvordan vi sikrer at flest muligt ledige tilknyttet arbejdsmarkedet lokalt.

På temamødet skal vi drøfte hvordan vi får et stærkere samarbejde om arbejdsmarkedet. Formålet med temamødet er, at få erhvervslivets input til hvordan Kolding kommune kan løfte indsatsen målrettet de ledige, med fokus på unge under 30, men også information og dialog om de indsatser, som findes i kommunen.

Program
07:45

Ankomst og let morgenmad

08:00

Velkomst
v/ Søren Ravn Jensen, formand for Foreningen Business Kolding

08:05

Konjunktur og beskæftigelse nationalt og lokalt
v/ Morten Bjørn Hansen, adm. direktør, Business Kolding

08:20

Politik og ny organisering af Arbejdsmarkedsområdet i Kolding Kommune
v. Thomas Reintoft, direktør, social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune

08:40

Rekrutteringssituationen og ledige i Kolding Kommune
v/ Mette Byskov, arbejdsmarkedschef, Kolding Kommune

09:00

Stærkere samarbejde om arbejdskraft

Gruppedrøftelser

a) Hvad er muligheder og ambitioner for samarbejde med virksomhederne?
b) Hvordan skal vi udvikle vores samarbejde i fremtiden i forhold til at
sikre arbejdskraft?
c) Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at andelen af unge, som ikke er i uddannelse
eller job, får en tilknytning til arbejdsmarkedet i Kolding Kommune?
e) Hvor kan erhvervslivet byde ind? Og hvordan?
f) Erfaringer og behov
g) Mulige partnerskaber? Samarbejde?

09:45

Opsamling

10:00

Tak for i dag

I 2019 var 11,1% af unge (16-24 år) i Kolding kommune, hverken i uddannelse eller i job, og 25% af de 25-34-årige havde ingen uddannelse udover grundskolen i 2020.

08. december 2022
kl. 07:45 - 10:00
Business Kolding - Pakhuset
Lokale "Bornholm"
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Signe Madsen
simad@businesskolding.dk
+45 2491 3675
Sidste frist for tilmelding er d. 5. december