Dette er 3. webinar i dialogprocessen om udviklingen af Koldings havneområder, som sætter fokus på udviklingen af Kolding set i en større sammenhæng, nemlig det østjyske bybånd.

Holger Bisgaard

Holger Bisgaard, vil sætte udviklingen i Kolding i relation til den regionale udvikling i Østjylland, på baggrund af analyser og udviklingsscenarier fra projektet ’DØM - Det Østjyske Bybånd’ der er et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark, Business Region Aarhus, Arkitektskolen i Aarhus og Realdania. Parterne gik i 2018 sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang blev der udarbejdet en analyse, som viser potentialerne, der skal senere hen skabes et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Holger Bisgaard, byplankonsulent fra Bisgaards kontor, er tidligere Planchef i Københavns Kommune og kontorchef i Erhvervsstyrelsen og en del af den faglige projektgruppe for ’DØM – Det østjyske bybånd’.

Webinaret er afholdt - men se videoen af det herunder

 

 

Webinarer i samme række

26. april 2021
kl. 16:30 - 18:00
Online
Gratis
Lene Lindberg Marcussen
lmac@kolding.dk
61 55 73 18