Hør om mulighederne ved den norske støttepakke for den maritime sektor - er der muligheder for din virksomhed?

Den norske indenrigsskibsfart (færger, fiskeri, små godsskibe mv.) står for 22% af det samlede norske udslip. Norges Regering lancerede for nylig ’Handlingsplan for Grøn Shipping’, som sætter ambitiøse klimamål for den maritime branche, hvilket vil kræve en stor omstilling. Denne omstilling skal opnås ved at:

  • Gøre eksisterende skibe mere bæredygtige
  • Bygge nye skibe med ny teknologi
  • Udvikle og bruge innovativ nul-udslips teknologi (fx brint og batteri).

Som respons på corona-situationen lancerede de norske myndigheder en omfattende støttepakke til den maritime sektor. Denne inkluderer at styrke den grønne omstilling i den maritime branche samt aktiviteten ved det norske skibsværft. Bl.a. øremærkes 684 millioner NOK til tidlig opstart af skibsbygningsprojekter og ENOVA (Statslig fond til at fremme bæredygtig omstilling) tilføres nye 2 milliarder NOK til udmøntning til konkrete projekter.

Webinaret afholdes af den danske ambassade i Oslo i samarbejde med Danske Maritime, DNV GL, og Advokatfirmaet Kvale. Webinaret er gratis men kræver tilmelding.

Program
10:00

Velkommen og kort introduktion om den nye "Eksport- og investeringsfremme pakke" samt aktiviteter i Norge i 2020
v/ Axel Klafstad, Seniorrådgiver Energi Danmarks Ambassade i Oslo

10:15

Kort indlæg
v/Klaus Rostell, International Chef, Dansk Maritime

10:30

Muligheder inden for grøn shipping i Norge
v/ Roel Zwart, DNV GL Energy Markets & Technology

11:00

Status på den maritime næring på Vestlandet
v/ Henrik Grung, Partner i Advokatfirmaet KVALE

11:20

Q&A

11:30

Afslutning

23. juni 2020
kl. 10:00 - 11:30
Webinar
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Axel Klafstad
axekla@um.dk