Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de overordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladserne.

Både offentlige og private arbejdsgivere behandler en stor mængde personoplysninger om ansøgere i forbindelse med rekruttering og om medarbejdere under ansættelsen og efter ansættelsens ophør. Datatilsynet har valgt i andet halvår af 2019 at se nærmere på dette område.

Datatilsynet har varslet tilsynsbesøg på en række arbejdspladser og har i den forbindelse valgt at fokusere på følgende emner:

  • Sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering.
  • Kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere – opfylder arbejdsgiver oplysningspligten?

Bliv sikker i din håndtering af personoplysninger

Advokat Claus Guldager, Partner i Andersen Partners Advokatfirma, er specialiseret inden for databeskyttelsesret og arbejds- og ansættelsesretlige forhold. 

Til arrangementet gennemgår Claus Guldager reglerne omkring håndtering af personoplysninger og du får praktiske råd og vink til, hvordan sletterutiner og de i praksis hyppigst forekommende problemstillinger, som en arbejdsgiver møder, når kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdernes adfærd, skal håndteres.

Målsætningen er, at du som arbejdsgiver – eller som repræsentant for arbejdsgiver – bliver helt skarp på rammerne for sletterutiner og at du sættes i stand til at vurdere, hvad der skal til for lovligt at iværksætte kontrolforanstaltninger og overvågning af medarbejdere eller for at lovliggøre en allerede iværksat kontrol og overvågning. Du vil blandt andet høre om baggrundstjek af jobansøgere, anvendelse af færdigheds- og personlighedstests i rekrutteringsprocessen, anvendelse af straffe-/børneattester, overvågning og kontrol af medarbejderes brug af IT, e-mail, telefon og sociale medier, brug af TV-overvågning og brug af GPS i biler.

Program
07:45

Netværk og morgenmad

08:00

Reglerne:

  • Databeskyttelsesregler
  • Ansættelsesretlige regler

Ansættelsesforholdets etablering og tiden før

9:10

Pause

9:20

Under ansættelsesforholdet:

  • Arbejdsgivers behandling af oplysninger om lønmodtagere
  • Kontrolforanstaltninger og overvågning

Ansættelsesforholdets ophør

10:30

Tak for i dag

25. november 2019
kl. 07:45 - 10:30
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Majbritt Lykke Sørensen
mls@businesskolding.dk
2459 8187