Det er alle som færdes på- og omkring Jens Holms Vej på havnen i Kolding bekendt, at der i dag opleves væsentlige trafikale problemstillinger.

Kolding Kommune arbejder på løsningsmuligheder, og forventer ultimo august 2015 at sende et løsningforslag i høring.

For at sikre at alle berørte og interesserede virksomheder er både velinformerede om løsningsmulighederne, og får mulighed for at give input i høringsfasen, inviterer Business Kolding i samarbejde med Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen til et informationsmøde.

Arrangementet er åbent for alle virksomheder, ikke privat personer.

Program
8.00

Morgenmad

8.15

Præsentation af løsningsforslag
v/Kolding Kommune

8.45

Spørgsmål og dialog

9.30

Tak for i dag

09. september 2015
kl. 08:00 - 09:30
Nordea
Kolding Åpark 2
(2. sal i kantinen)
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Tove Gæmelke
tg@businesskolding.dk
4096 5505
Seneste tilmelding 2. september 2015