Mangler I inspiration til at styrke jeres team og skabe plads til udvikling? Så kom til et lærerigt oplæg om det gode teamsamarbejde i virksomheder v/ Mickey Klysner Riis, erhvervspsykolog i IMPAQ.

De fleste effektive virksomheder anerkender et godt team-samarbejde, da det spiller en stor rolle i forhold til virksomhedens succes, medarbejdernes udvikling og arbejdsglæde. Ofte kan det dog være svært at vide, hvordan du som leder eller medarbejder bidrager aktivt til styrkelsen af teamsamarbejdet.

Til dette oplæg vil I:

  • blive introduceret til en enkel og let anvendelig model, udviklet af organisationstænkeren Patrick Lencioni, kaldet ”De fem dysfunktioner i et team”.
  • høre om de systemer og strukturer, der skal være til stede for et godt samarbejde
  • høre om de svære elementer omkring forskellige personligheder og relationerne i et team
  • få inspiration til, hvordan et team kan arbejde med at overvinde de fem dysfunktioner og skabe et velfungerende team, hvor der er en høj grad af tillid, plads til konstruktive og udviklingsorienterede uenigheder, en lyst og forpligtigelse til at committe sig samt træffe kvalificerede beslutninger.

Oplægget er relevant for ledere såvel som for medarbejdere, der ønsker at vide mere om fundamentet for det sunde og bæredygtige teamsamarbejde.

Program
07:30

Kaffe, morgenmad og netværk

08:00

Oplæg: Det gode teamsamarbejde
v/ Mickey Klysner Riis, erhvervspsykolog i IMPAQ

09:30

Tak for i dag

08. oktober 2019
kl. 07:30 - 09:30
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Katrine Bøttker Skrydstrup
kds@businesskolding.dk
7633 2111
AFLYST