Hvad er vigtigt, når vi går på arbejde? Og hvordan skal fremtidens arbejdsliv og arbejdsplads forme sig? Dansk Design Center inviterer sammen med Realdania til Future Lab om fremtidens arbejdsliv. Eventet afvikles virtuelt.

Future Lab handler om at give os nye øjne på nutiden og låse op for nye måder at se på de behov og udfordringer, vi oplever. For eksempel på arbejdspladsen eller i vores arbejdsliv mere bredt set. Med COVID-19 oplevede vi, at verden pludseligt forandrede sig og greb ind i vores arbejdsliv på en uforudsigelig måde. Spisebordet eller sofaen derhjemme blev den nye arbejdsplads. Vi fik nye vaner. Hvordan kan vi bruge vores erfaringer fra den tid til at få skabt et bedre arbejdsliv? Hvad er vores behov og drømme for arbejdspladsen og arbejdslivet i fremtiden?

På Future Lab bruger vi scenarier fra fire alternative fremtider til at rykke os ud af vores vante forestillinger og slippe de begrænsninger, som nutiden og vores hverdag sætter. Fremtidsscenarierne gør os i stand til at se vores nuværende arbejdsplads og arbejdsliv i et nyt lys og pege på behov, drømme og udfordringer, som vi ikke nødvendigvis ellers ville se. Vi arbejder med spørgsmål, der handler om arbejdspladsen og arbejdslivet og fanger drømme og behov, der kan pege ind i nye idéer og løsninger. Så vi kan skabe bedre arbejdspladser og arbejdsliv i fremtiden.

De drømme og behov, vi tager med os fra denne Future Lab, vil inspirere en helt ny indsats, som Realdania har besluttet at sætte igang. Du kan være med til at bidrage og sætte en retning for Realdanias indsats, men du kan også bruge Future Lab som inspiration til at skabe forbedringer på din egen arbejdsplads og i dit eget arbejdsliv. Fremtiden begynder nu!

Future Lab er for dig, der er medarbejder på en offentlig eller privat arbejdsplads, er leder i en virksomhed eller offentlig organisation/institution eller dig, der har din egen selvstændige virksomhed.

Business Kolding er medafsender på arrangementet. 

Om Realdania: www.realdania.dk

Om Dansk Design Center: www.ddc.dk

Program
12.00

Velkomst, frokost og formål med dagen

12.30

Året er 2050: Besøg i fremtiden

14.00

Pause

14.15

Workshop: Udvikling af fremtidens arbejdsliv

15.15

Fælles dialog og afrunding

15.30

Tak for i dag!

31. januar 2022
kl. 13:00 - 15:30
Online
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Aase Højlund Nielsen, DDC
ahn@ddc.dk
Tilmelding senest den 28. januar kl. 12