VL 80

Kontaktperson
Henrik Nielsen
henrik@comentum.dk
+45 3046 2858

Netværket har 31 medlemmer og mødes 8-9 gange årligt.

Formålet er at netværke, udveksle synspunkter og indgå i dialog om erhvervsrelaterede emner i ind- og udland.

Dansk selskab for Virksomhedsledelse. Formål og omfang kan ses på www.vlgrupperne.dk.