AM/3D-print Netværk

AM/3D-print Netværk

Kontaktperson
Lars Bo Frederiksen
lbf@businesskolding.dk
+45 4110 4106

Netværket har 15 medlemmer og mødes kvartalsvist.

Skal du også være med i vores 3D-netværk, hvor vi ser ind i 3D-prints muligheder og udfordringer for den enkelte virksomhed? Vi optager løbende nye medlemmer i netværket.

3D-print eller AM (Additiv Manufacturing) dækker over rigtig mange ting, og der er mange holdninger og forventninger til teknologien.

Gennem netværksmøder vil vi prøve at få styr på det konkrete i teknologien - dét man som virksomhed skal forholde sig til, når man ser ind i AM. Ligeledes vil vi se ind i, hvilke muligheder der er for at få hjælp til at komme i gang med AM (f.eks. støtteordninger, medfinansiering eller rådgivning).

Netværket henvender sig til medarbejdere og virksomheder som er nysgerrige på 3D-print, dem som allerede har erfaring, og dem som er i tvivl om 3D-print er noget for dem.

Netværksmøderne holdes hos relevante virksomheder og vi inviterer eksperter og erfarne teknikere ind, så alle bliver godt klædt på.

Kom med, hvis du gerne vil finde ud af:

  • Hvad kan 3D-print bruges til i lige netop vores virksomhed?
  • Hvilke fordele kan det give os ift. produktudvikling, leveringstider, prototyper osv.?
  • Hvilken muligheder åbner sig i fremtiden?
  • Hvad koster det for os, at implementere teknologien?

Business Kolding faciliterer netværket, men det vil langt hen af vejen være medlemmerne af netværket der sætter dagsordenen for netværksmøderne (dvs. indhold, form, tidspunkt m.m.). Som udgangspunktet går møderne på skift mellem medlemsvirksomhederne.

Deltagelse i netværket er gratis, men der kan forekomme udgifter ved indkøb af eksterne oplægsholdere eller andet.