I forbindelse med Industriens Uge afholder Business Fredericia et seminar om informationssikkerhed.

Begreber som informationssikkerhed, IT-sikkerhed, Cybersikkerhed, Persondataloven, EU persondataforordning, Teknisk sikring, Sikkerhedspolitikker vil blive gennemgået på dagen.

Gennem en række spørgsmålsrunder vil I som deltager arbejde aktivt med jeres egen virksomhed.

Hvad er dit udbytte af dagen?

  • Kendskab til begrebet informationssikkerhed
  • Kendskab til begrebet person følsommeoplysninger
  • Gode råd om IT-sikkerhedsinitativer
  • Forslag til hvad I kan/bør gøre nu

Informationssikkerhed er en ledelsesopgave 
Brud på datasikkerheden er et stigende problem. Årsag til sikkerhedsbrud er mange, det kan bl.a. være dårlig teknisk sikring, mangel på sikkerhedspolitikker, læk af fortrolige oplysninger – kundedata, persondata, datatyveri fra tidligere medarbejdere, hacking og meget mere. Informationssikkerheden er hermed blevet en ledelsesopgave.

Store tab af renommé, kunder og omsætning
Brud på sikkerheden kan føre til store tab, og er i ikke i gang med at identificere sikkerhedsniveauet nu, er det på høje tid at komme i gang.

Persondataloven og den kommende EY persondataforordning
Den nuværende lov er fra år 2000, og blev skærpet i 2015. Her udformede datatilsynet 12 minimumskrav, som danske virksomheder skal overholde. Overholder I disse krav?

Den 25. maj 2018 vil den nye persondataforordning træde i kraft, og her skærpes kravene yderligere til datasikkerheden.  

31. oktober 2017
kl. 13:00 - 16:30
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Jesper Bonnén
jb@businessfredericia.dk
92150128
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig