Beskæftigelsen sætter nye rekorder i Kolding, der i 4. kvt. 2018 nåede op på 52.536 job i kommunen.

Den 21. juni 2019

Beskæftigelse

I runde tal er der skabt 4.800 nye arbejdspladser på blot fire år, en vækst på lige godt 10 procent i perioden, viser en ny analyse fra Business Kolding, lavet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

  Antal job* Ændring
(2014-2018)**
Ændring
(i pct.)
Middelfart 16.760  1060  6,8
Haderslev 22.050  -151  -0,7
Billund  18.536  1180  6,8
Vejen  19.414  1243  6,8 
Fredericia  27.130  1721  6,8
Kolding  52.536  4874  10,2
Vejle  53.498  4392  8,9


Kilde: Særudtræk Danmarks Statistik og Business Kolding

* (4. kvt. 2018)
** (4. kvt. 2014- 4. kvt. 2018)

”Det er mere end godkendt. Det er klart, at Kolding har haft økonomisk medvind i ryggen, men det har mange andre kommuner jo også haft. Derfor er det flot klaret af virksomhederne i Kolding,” siger Morten Bjørn Hansen, adm. direktør i Business Kolding.

Beskæftigelsesvæksten i Kolding er højere end på landsplan, og de går godt på tværs af de fleste brancher.

I Kolding er handelsbranchen, der indeholder detailhandel og internethandel, den absolut største branche med 11.156 ansatte, svarende til 21,2 procent af samtlige arbejdspladser. Der er siden 2014 skabt lige knap 1.350 ekstra arbejdspladser i handelsbranchen.

Næststørste branche med 16,4 procent af alle job i Kolding er sundhedsvæsen og socialområdet, der hovedsageligt tæller offentligt ansatte.

På tredjepladsen, med 8.443 job og 16,1 procent af alle arbejdspladser kommer industrien, der siden 2014 er vokset med 717 nye arbejdspladser i Kolding.

Det er bemærkelsesværdigt, og glædeligt, at industrien – som mange havde spået en langsom afvikling – klarer sig så relativt godt i disse år. Det viser med al tydelighed, at selv om industrivirksomhederne investerer i automatisering og digitalisering af produktionen, så er bølgen af outsourcing af job bremset op, og i stedet udvikles nye typer specialiserede job i industrien,” siger Morten Bjørn Hansen.

Flere af de store servicebrancher klarer sig også rigtig godt i Kolding. Transportbranchen voksede med 13,9 procent, og tæller nu 3.481 job, Hotel- og restaurationsbranchen havde en jobvækst på 20,5 procent og har nu 1.914 ansatte i kolding.

Videnservice, der blandt andre tæller advokater, revisorer, forskere og konsulenter, er oppe på hele 2.711 ansatte, efter en vækst på 11,3 procent siden 4. kvartal 2014. Den operationelle servicebranche, med blandt andet rengøringsvirksomheder, har nu 2.714 ansatte efter 18,1 procents vækst.

Endelig er det værd at holde øje med finans- og forsikringsbranchen, der efter åbningen af nye regionale domiciler i Kolding, samlet set har 867 ansatte – en vækst på 16 procent siden 2014.

Den eneste som branche som virkelig har skuffet i Kolding, er bygge- og anlægsbranchen. Et byggeboom rundt i hele landet er ikke omvekslet til nye koldingjob, og sektoren er gået 116 job tilbage i perioden, til 2.501 ansatte i 4. kvartal 2018.

”Det er en tidsel blandt en masse flotte blomster. Det er svært at forklare, for det går jo generelt ret godt for byggebranchen i øjeblikket. Vi er nødt til at analysere nærmere, hvad der går galt,” siger Morten Bjørn Hansen.

Med undtagelse af Haderslev har alle kommunerne i Trekantområdet haft en stærk beskæftigelsesvækst i perioden. Ingen andre af kommunerne kan dog helt matche Koldings positive jobvækst. 

Således voksede beskæftigelsen i Vejle med hele 8,9 procent, mens kommunerne Fredericia, Middelfart, Vejen og Billund alle oplevede en stigning i antallet af arbejdspladser på 6,8 procent. I Haderslev har de gode økonomiske konjunkturer på landsplan ikke ført til flere job i kommunen. Faktisk faldt antallet af arbejdspladser med 0,7 procent.

Samlet set er der næsten 210.000 arbejdspladser i Trekantområdets syv kommuner tilsammen, efter en vækst på lidt mere end 14.000 arbejdspladser fra 4. kvt. 2014 til 4. kvt. 2018.


Figur 2 – Erhvervsstruktur Kolding 2018

Brancher

Antal job

Andel 2018, pct

Handel

11.156

21,2

Sundhed og socialvæsen

8.615

16,4

Industri

8.443

16,1

Undervisning

3.614

6,9

Transport

3.481

6,6

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

2.744

5,2

Videnservice

2.711

5,2

Bygge og anlæg

2.501

4,8

Hoteller og restauranter

1.914

3,6

Offentlig administration, forsvar og politi

1.615

3,1

Information og kommunikation

1.393

2,7

Andre serviceydelser  mv.

1.112

2,1

Finansiering og forsikring

867

1,7

Kultur og fritid

727

1,4

Diskretioneret*

518

1,0

Ejendomshandel og udlejning

458

0,9

Vandforsyning og renovation

441

0,8

Energiforsyning

226

0,4

Uoplyst aktivitet

1

0,0

Total

52.536

100

Kilde: Særudtræk Danmarks Statistik og Business Kolding
*Der er foretaget diskretionering ved at sammenlægge brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri og råstofindvinding