Få andel i opbygningen og driften af forskningsanlæg. Der er gode muligheder for, at danske virksomheder kan få del i dette milliardstore Big Science marked som hoved- eller underleverandør.

Business Kolding, Væksthus Syddanmark og Big Science sekretariatet inviterer til et orienteringsmøde omkring mulighederne for udvalgte virksomheder.

Hvad skal der til for at komme i betragtning som underleverandør? hvilke danske virksomheder har haft succes? Hvordan er det opnået? Og hvilke muligheder er der lige nu? - Hør svaret og meget mere, på dette orienteringsmøde.

Big Science er et marked med spændende muligheder hvor der hele tiden udvikles nye produkter og ydelser, som vil give din virksomhed et kompetenceløft og et netværk med udsigt til fremtidige indtægter.

Mulighederne er lettilgængelige via Big Science Sekretariatet (BSS)i Danmark, der formidler kontakterne mellem de danske virksomheder og de forskningsfaciliteter, hvor Danmark er med.

Den gode ”nyhed” er at har en virksomhed først fået én ordre i en Big Science organisation, vil det ofte bringe flere med sig. Den mindre gode er at den første kontrakt kræver en ekstra indsats fra virksomheden, men det betaler sig på sigt. Får man først en fod inden for dette marked, byder der sig altid nye opgaver i forbindelse med udvikling og drift af Big Science anlæg.

Der er mindst tre områder med strategiske gevinstmuligheder ved deltagelse i internationale projekter:

• Virksomheden bliver en del af et netværk med forskningsinstitutioner
• Adgang til nye teknologier
• Der er potentiale for afledte produkter til det kommercielle marked

Sæt et par timer af til at høre om mulighederne.

23. februar 2015
kl. 03:00 - 21:19
Business Kolding
Akseltorv 8
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Michael Ahring Petersen
map@businesskolding.dk
2025 4374