Kom til netværksmøde omkring ledelse i et samarbejde mellem Arbejdsmiljøcentret, Krifa og Business Kolding.

”Når ledelse skaber arbejdslyst” er titlen på den seneste udgivelse særlig rettet mod ledere fra Krifas Videncenter for God Arbejdslyst. Denne rapport er bl.a. blevet brugt af regeringens kommission for bedre ledelse i den offentlige sektor. https://www.ledelseskom.dk/publikationer

Af rapporten fremgår blandt andet, at 42% af danskerne ville ansætte deres egen leder igen, hvis de kunne. Hvorfor vil de det?

Vi præsenterer nøgletal og indsigter fra en omfattende undersøgelse og kortlægning af danskernes arbejdslyst i 2017. Undersøgelsen er udført af Krifa i samarbejde med Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup. Mød op og få pointerne fra vores ’God Arbejdslyst Indeks 2017’ og fra ’Når ledelse skaber god arbejdslyst’. Du får blandt andet indsigt i, at du som leder med fordel kan fokusere på fire konkrete områder for at skabe de bedste rammer for medarbejdernes arbejdslyst.

Arbejdsmiljøcentret vil følge op med et inspirerende foredrag fra Erhvervspsykolog, forfatter og foredragsholder Tue Isaksen omkring det nuværende paradigme i forhold til ledelse, og omkring at vi i fremtiden har brug for en anden tænkning i forhold til ledelse og arbejdslyst. Tager ledelses anno 2018 overordnet hensyn til det biologiske menneske? Vil det ændre vores forståelse af ledelse, hvis vi designer virksomheder og forstår ledelse, motivation og arbejdsmiljø med et biologisk perspektiv?

Program
14.45

Ankomst med netværk, kaffe og lidt spiseligt

15.00

Velkomst 
v/ Erhvervskonsulent, Jørgen Bruun - Business Kolding

15.05

Når ledelse skaber arbejdslyst
v/ Kundecenterchef, Ole Drejer - Krifa Kolding

15.45

Pause

16.00

Tager ledelse anno 2018 overordnet hensyn til det biologiske menneske?
v/Erhvervspsykolog, foredragsholder og forfatter, Tue Isaksen

16.55

Tak for i dag
v/Kundecenterchef, Ole Drejer - Krifa Kolding

24. maj 2018
kl. 14:45 - 17:00
Krifa Kolding
Merkurvej 21
6000 Kolding
0,-

Arrangementet er afholdt.

Jørgen Fuglsang Bruun
jfb@businesskolding.dk
2342 1550
tilmeldingsfrist d. 21. maj 2018