Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kolding Turistforening torsdag d. 21. marts 2019 kl. 8.30 – 10.30 på Restaurant Admiralen, Tolbodgade 14, 6000 Kolding.

PROGRAM FOR GENERALFORSAMLING:

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 i ulige år, 3 i lige år
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Af hensyn til forplejning skal tilmelding til Generalforsamlingen ske senest d. 17. marts 2019.


Med venlig hilsen

Heidi Kjær, formand

Kolding Turistforening

Der skal i år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter. Alle interesserede medlemmer opfordres til at melde deres kandidatur - deadline for opstilling 17/3-2019.

 

21. marts 2019
kl. 08:30 - 10:30
Restaurant Admiralen
Tolbodgade 14
6000 Kolding

Arrangementet er afholdt.

Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske senest d. 17. marts 2019.