Elev- og praktikpladsmesse: Elev- og praktikplads til alle unge i Kolding Kommune

Kolding Kommune, Business Kolding, LO, IBC og HANSENBERG har i et fælles partnerskab sat sig det mål, at alle unge i en erhvervsuddannelse skal have en elevplads.

Partnerskabet ønsker derfor, at invitere jer som udstiller på elev- og praktikmessen.

Målet for Elev- og praktikpladsmessen er:

  • at I kan rekruttere fremtidige elever/lærlinge
  • at eleverne/lærlingene kan brande sig selv ift. jer
  • at I kan markedsføre jeres virksomhed
  • at være med til at sikre at der fortsat er faglært arbejdskraft i Kolding Kommune
  • Mulighed for at danne netværk virksomhederne imellem

Elev- og praktikpladsmessen åbnes af Koldings borgmester Jørn Pedersen. Vi stiller med en gratis standplads og forplejning. I stiller med det I mener, kan præsentere jeres virksomhed bedst. 

Tilmelding skal ske senest den 1. februar 2015 til Randi Philipp, raph@kolding.dk

Vi ser frem til en dag, hvor vi designer elev- og praktikpladser for alle.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)

25. februar 2015
kl. 09:00 - 12:00
Hansenberg
Skovvangen 28
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Randi Philipp
raph@kolding.dk