DI Energi, Energistyrelsen, Business Kolding og Orbicon inviterer til fyraftensmøde om, hvilke muligheder virksomheder har for at honorere kravene til det obligatoriske energisyn. Og er der alternativer?

EU’s Energieffektivitetsdirektiv er et redskab til at sikre, at medlemslandene reducerer deres energiforbrug. Direktivets artikel 8 forpligter store virksomheder til at foretage energisyn senest 5. december 2015, og herefter hvert fjerde år.

I 2014 kom Energistyrelsen med bekendtgørelsen for, hvordan virksomheder i Danmark skal foretage energisyn. Fyraftensmødet sætter fokus på, hvad kravene betyder for din virksomhed, og hvordan I kan opfylde forpligtelsen.

Energistyrelsen vurdere, at over 450 virksomheder i Danmark er berørt af bekendtgørelsen, hvor datter/søsterselskaber også tæller med. Bekendtgørelsen gælder for:

  • Virksomheder med mere end 250 ansatte i årligt gennemsnit på koncern niveau (også uden for Danmark) og
  • Mere end 50 mill. Euro i omsætning, eller 43 mill. Euro i balance sum. Begge dele på koncern niveau.

Man kan dog undtages kravet om energisyn, hvis man har et certificeret ledelses system, som ISO 50001-Energiledelse eller ISO 14001-Miljøledelse med energitillæg på højde med energisyn.

På fyraftensmøderne kommer vi ind på følgende:

  • Bekendtgørelsen og undtagelser
  • Deadline og sanktioner
  • Hvad er et energisyn?
  • Energiledelse som alternativ til energisyn
  • Hvad er gevinsten i energisyn og energiledelse?
  • Hvilken løsning skal man vælge?
  • Skræddersy løsningen der passer jer bedst
  • Hvor meget af arbejdet kan I selv udføre?

Fyraftens mødet henvender sig til beslutningstager, energi- og miljøansvarlige i virksomheden. Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet, kan du kontakte
Michael Hansen fra Orbicon på tlf. 2929 3306 / mhha@orbicon.dk.

Program
15.00

Velkomst
Baggrund for arrangementet og præsentation af indlæggene
v. DI Energi, Business Kolding og Orbicon

15.10

Bekendtgørelsen og energisyn
v. Energistyrelsen

15.40

Energiledelse som alternativ til energisyn
v. Viegand Maagøe & Orbicon

16.10

Udvidet energisyn/energiledelse ”light”
v. Orbicon

16.40

Virksomheds erfaringer med energiledelse
Diverse virksomheder

17.00

Afrunding
Evt. spørgsmål der ikke blev afklaret undervejs
v. panelet

03. marts 2015
kl. 15:00 - 17:00
Koldinghus
Markdanersgade 11
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Michael Hansen
mhha@orbicon.dk
2929 3306