Herunder en oversigt over de erhvervsrelaterede netværk i Kolding Kommune - klik på netværket for at se yderligere info.

Hvis dit netværk ikke er på nedenstående liste, kan du registrerer det via denne formular. Vi opdaterer løbende listen med netværk. 

Erhversrelaterede netværk

Christiansfeld Erhvervsråd

Christiansfeld Erhvervsråd har til formål at samle alle kræfter i lokalområdet, der vil arbejde for erhvervslivets trivsel og fremgang, herunder oprettelse af nye virksomheder og udbygning af eksisterende i lokalområdet.

Erhverv-6000

Lokalt forankret forretningsnetværk, med fokus på de nære relationer og erfaringsudveksling.

Erhvervsgruppen Kolding

Foreningens formål er at samle en gruppe af virksomheder og personer, der vil støtte positivt op om Kolding Kommunes "Fyrtårne" indenfor teater, kunst, kultur, musik, sport, bo- og egnsudvikling m.m.

ErhvervsKvinder Trekantområdet

Netværk for aktive kvinder der deler foreningens vision: Erhvervskvinder er Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder.

Forum Christianfeld

Netværk der skal understøtte og koordinerer Christiansfelds udvikling indenfor erhverv, kultur, idræt og turisme.

Gatekeeper

Udveksler erfaringer inden for de administrative koordinerende funktioner, som f.eks. sekretærer og koordinatorer i bred forstand.

Godset Sponsor

Ambassadører for Godset, som spreder budskabet om koncertaktiviteter og tiltrækker gæster.

IDA Kvindenetværk

Kvindenetværk for Q ingeniører i Kolding og omegn (i praksis, Kolding, Vejle, Fredericia, Esbjerg).

JCI Kolding

En verdensomspændende nonprofit ungdomsorganisation på 200.000 unge i alderen 18 til 40 år spredt ud over 5.000 lokalafdelinger og mere end 100 lande.

Kolding Business Forum

At være talerør for erhvervsvirksomheder overfor politikere, myndigheder og interesseorganisationer med henblik på at udvikle Kolding.

Kolding Business net

At skabe faglige og sociale relationer mellem medlemmerne, således at sparring og handel bliver sat væsentligt i spil.

Kolding Netværket

Udvikling og udviklingspotentiale for brancher, virksomheder, geografiske områder, Kolding specielt.

Kolding Rotary Klub

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence.

Koldinghus Rotary Klub

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence.

Kvinder der vinder

Et erhvervs kvindenetværk som støtter op omkring kvindeelitesport, i dette tilfælde Kolding Q.

Lion Firkløveren

Firkløveren er en pigeklub der laver frivilligt arbejde og afholder arrangementer for at samle penge ind til at hjælpe mindre bemidlede eller godgørende organisationer.

Lyngs´ HR Værksted

I dette kompetencenetværk bruger kræfter på at sikre kvalitet i HR samt skaber Handling og Resultater med HR!

Netsøg

Netsøg.dk er dit lokale forretningsnetværk, hvor udbyttet for både virksomheder og medarbejdere er stort.

Netværk for Ejendomsinvestorer - Trekantområdet

Et lokalt forum for vidensdeling og sparring inden for fast ejendom. Netværkets formål er at skabe et eksklusivt forum, som på et højt fagligt og praktisk niveau samler lokale store og mellemstore ejendomsinvestorer og -udviklere til en drøftelse af aktuelle temaer og problemstillinger inden for fast ejendom.

RelationsNetværket

Et netværk af private og offentlige virksomheder der arbejder med HR, Ledelse, Trivsel, Social Ansvarlighed og Forretning.

Rosendahl Erhvervsnetværk

Medlemmerne er en del af Rosendahl Erhvervsnetværk, fordi de har behov for at få: *MENNESKELIG UDVIKLING *VIRKSOMHEDSMÆSSIG UDVIKLING *NETVÆRKSMÆSSIG UDVIKLING

Trekantens lederforrum

Trekantområdets Lederforum er et forum for ledere med det formål at styrke netværket og erfaringsudvekslingen mellem højt placerede virksomhedsledere.

Value Connect®

Bliv inspireret af kompetente mennesker fra andre brancher. Få stor værdi indenfor emnerne: Personlig udvikling, forretningsmæssig sparring og salg via netværk.

VL 80

Formålet er at netværke, udveksle synspunkter og indgå i dialog om erhvervsrelaterede emner i ind- og udland.

VL-gruppe 30

Gruppen har til formål at udveksle erfaringer vedrørende aktuelle virksomhedsproblemer, samt at debattere problemstillingen i forbindelse med nyere udviklinger inden for moderne virksomhedsledelse.