Vil du åbne døren på klem og lade en flygtning få foden indenfor på arbejdsmarkedet?

I lighed med landets øvrige 97 kommuner , skal Kolding kommune også i 2016 løse en stor integrationsopgave. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at flere flygtninge får foden indenfor på det danske arbejdsmarked, så de kan blive selvforsørgende og bidrage til det danske samfund.

Vi vil derfor gerne invitere dig til at komme og møde nogle motiverede flygtninge, som er på et meget forskelligt niveau rent sprogmæssigt, men som har det til fælles, at de brænder for at komme i arbejde.

Før arrangementets afholdelse vil du få tilsendt "visitkort" med billede og en kort beskrivelse af de flygtninge, som deltager. Vi håber, at det vil give dig og din virksomhed mulighed for, på forhånd, at tilkendegive om der er nogle I gerne vil mødes med på dagen.

Program
7.30

Åben for opstilling af f.eks. roll ups mv.
Der vil være et bord til hver virksomhed

8:00

Velkomst
V/Erhvervsdirektør Tove Gæmelke, Business Kolding

8:05

Morgenmad og kort introduktion til arrangementet
V/Formand for Arbejdsmarkedsudvalg, Mette Balsby

8:20

Regler og muligheder ved ansættelse i praktik, løntilskud og ordinær beskæftigelse
V/Virksomhedschef Annette Fløjborg

8:30

Oplæg - konkrete erfaringer fra et forløb
V/Peter Szocska fra Szocska Gulv-Konsulenten

8:50

Introduktion til møderne og det videre forløb
V/Flygtningekoordinator Birte Muhs

9:00

Afvikling af møder mellem virksomheder og flygtninge

10. juni 2016
kl. 07:30 - 10:00
KUC, Kolding Uddannelsescenter
Ågade 27
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Birte Muhs
bimu@kolding.dk
79798603
Af hensyn til planlægning, så er senest tilmelding den 6. juni 2016