Liveability projektet skal træne offentlige administrationer i innovative måder til at skabe attraktive bymiljøer der tilpasser sig indbyggernes behov.

Selv før COVID 19-krisen stod mange byer over for komplekse sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer, herunder sociale uligheder, virkningerne af klimaforandringer og demografiske ændringer. Men ændrede arbejds- og livsmønstre er også en chance: Mellemstore og mindre byer kan tiltrække beboere og virksomheder ved at være liveable - dvs. ved at følge en integreret og afbalanceret tilgang til det byggede miljø, innovationskultur, offentlige tjenester og sociokulturelt liv og ved at fremkalde en stærk følelse af aktivt medborgerskab. For at blive mere beboelige skal byerne blive "tættere", "mere offentlige" og "mere agile".

Til det formål bør byadministrationerne tilskynde til innovative tankegange, nytænkning og brug af deltagelsesbaserede tilgange blandt deres embedsmænd. Offentlige tjenester og planlægningsprocesser skal være mere lydhøre, og myndighederne skal inddrage beboere og civilsamfundet i at udvikle ideer til, hvordan fremtidens byliv skal se ud. Public interest design (PID), dvs. anvendelsen af brugercentreret design i spørgsmål af almen interesse, er en passende metodisk ramme for dette mål. Det kan anvendes inden for stort set alle områder af offentlig service.

Liveability-partnerskabet udarbejder, afprøver og overfører et kapacitetsopbygningsprogram for design i offentlighedens interesse, der henvender sig til både hele byen (ledelsesniveau) og embedsmænd. Projektet vil invitere kandidatbyer til at overføre programmet, så de også kan få prædikatet som en liveable by.

Projektperiode: Januar 2023 - 31. december 2025.