Virksomheder, der arbejder med transport og logistik, vil de kommende år opleve en digital udvikling, som det er vigtigt at forholde sig til.

Digitalisering og ny teknologi åbner op for nye muligheder for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne og give kunderne endnu bedre service. Men det kræver prioritering, og så er det vigtigt, at medarbejderne er rustet til digitaliseringen, så brug fremtiden som konkurrenceparameter i din virksomhed.

Torsdag den 21. september kan du blive opdateret på, hvad fremtiden byder på af muligheder og udfordringer indenfor digitalisering i transport- og logistikbranchen. Samtidig vil du blive klogere på, hvilke krav digitaliseringen stiller til dig og dine nuværende medarbejdere, og hvordan du får fat i den unge generation af medarbejdere, som agerer anderledes, end vi kender det i dag.

Der er mulighed for at netværke med virksomheder fra hele Trekantområdet og at mødes med lokale virksomheder til frokosten, som afholdes af dit lokale erhvervskontor.

Program
08:00

Ankomst og let morgenmad

08:15

Prime Cargo byder velkommen
V/ Jesper Bejstrup, CEO Prime Cargo

Velkomst og kort intro.
V/ Tommy Langhoff, CEO Business Kolding

08:30

Fremtidens digitalisering og krav til fremtidens arbejdskraft
ITD vil fortælle om fremtidige digitaliseringsmuligheder og tendenser, på kort og på længere sigt. Desuden vil de komme ind på hvilke krav, som digitaliseringen stiller til fremtidens medarbejdere, og hvordan får vi de nuværende medarbejdere opkvalificeret i forhold til de nye krav.
V/ Jørgen Smed ITD

09:00

Tiltrækning af fremtidens medarbejdere – hvordan får vi fat i de unge mennesker?
Den yngre generation kaldes ”generation Z”, og har andre forventninger og krav til deres fremtidige job end medarbejdere i dag. Transportens Udviklingsfond kommer ind på, hvad der skal der til for at tiltrække den yngre generation, og hvad der skal til for, at flere vælger en karriere inden for erhvervet.
V/ Magnus Købke, Transportens Udviklingsfond

09:30

Spørgsmål, efterfulgt af en kort pause 

10:00

Sådan arbejder vi med rekruttering
Prime Cargo fortæller om hvordan de arbejder med rekruttering af arbejdskraft – intern uddannelse – fastholdelse af arbejdskraft.
V/Charlotte Johannsen, HR-chef

10:30

Hvordan klæder du dine medarbejdere på til fremtiden?
En række uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer i Trekantområdet er gået sammen om en satsning, som skal imødekomme behovet for veluddannet arbejdskraft og gøre vores område til centrum for uddannelse, indenfor transport og logistik.
Hør om hvilke muligheder initiativet giver dig, og kom med dine input til, hvilke uddannelser/typer af medarbejdere, der er mest behov for.
V/ Projektledere fra IBC Jørgen Perhøj Kaadtmann / H.C. Thorsen, fageksperter på de merkantile uddannelser og fra EUC Lillebælt, Henrik Helios, fagekspert på de tekniske transport- og logistikuddannelser

11:00

Hvordan Prime Cargo arbejder med digitalisering på tværs af værdikæden 

11:30

E-commerce
Få en rundtur i Prime Cargos e-commerce operation, hvor de håndterer logistikken for en lang række af den danske detailhandels største webshops.

B2B og Steamline
Få en rundtur i Prime Cargos B2B operation, hvor pluk, pakning og forsendelse af mange millioner enheder årligt til detailhandlen finder sted, samt i Steamline hvor Prime Cargo laver refinishing af produkter og håndterer hængende konfektion.

12:45

Lokal netværksfrokost med dialog
Dit lokale erhvervskontor byder på frokost. Du kan her blive opdateret omkring, hvad der sker i din kommune og komme med input til den lokale agenda, for erhvervet og netværke med andre lokale virksomheder.

Driver du virksomhed uden for Trekantområdet, eller kan du ikke se dit erhvervskontor, kan du booke dig ind på Trekantområdets spor.

Dagen er et samarbejde mellem Business Fredericia, UdviklingVejen, Vejle Erhverv, Haderslev Erhvervsråd, Middelfart Erhvervscenter, Business Fredericia, Billund Erhvervsfremme, Business Kolding og Trekantområdet.

Der tages forbehold for programændringer.

21. september 2017
kl. 08:00 - 13:00
Prime Cargo A/S
Profilvej 4
6000 Kolding

Arrangementet er afholdt.

Jørgen Bruun
jfb@businesskolding.dk
2342 1550
Tilmeldingsfrist er tirsdag den 19. september 2017.