Har du brug for en sparringspartner i din virksomhed? Vi har opbygget et bredt netværk af mentorer, som iværksættere og ejerledere kan benytte sig af.

For mange små virksomheder er kravene i perioder store og ressourcerne knappe, og det kan være rart med sparring og rådgivning fra erfarne virksomhedsledere, der selv har været igennem processen. Hvis du har brug for kvalificeret sparring, så kontakt os eller udfyld mentoransøgningen – vi har helt sikkert også den rigtige mentor til dig.

Hvad er en mentor?
En mentor er en udenforstående neutral person, der ikke er en del af dit daglige arbejdsliv. Det er en person med et stærkt netværk, solid erfaring og lyst til at lytte. Han/hun giver sparring på baggrund af sin faktuelle viden og egne erfaringer. En mentor stiller op, fordi han eller hun har lyst til at bruge tid på det.

“For mig var mentor programmet en genvej til at få indsigt i alle de erfaringer, som jeg manglede.”

Lene Jæger Klausen, GELB Kommunikation

Hvem er mentor?
Mentornetværket består af erfarne virksomhedsledere, som stiller deres kvalifikationer til rådighed for mindre virksomheder – frivilligt og uden honorar. Mentorernes baggrunde er mangesidige – nogle er stærke på strategi, andre på salg, markedsføring, administration, personaleledelse osv.

Se oversigten over vores mentorkorps, du må gerne kontakte mentoren direkte. Du er også velkommen til at udfylde en mentoransøgning.

Hvordan får man en mentor?
Det er vigtigt, at mentor og iværksætter/ejerleder passer sammen – både personligt og fagligt. Vi har derfor et indgående kendskab til alle mentorernes baggrund, og gennem din ansøgning finder vi det rigtige match. Du skal udfylde en mentoransøgning. Det tager typisk 2 uger at få en mentor.

Hvordan foregår det?
Når vi har fundet et forslag til en mentor, vil du få mulighed for at vælge, om du er enig i mentorens kompetencer mv. Herefter laves ”mentorkoblingen”, og du vil modtage en e-mail med retningslinjer for forløbet.

Det vil altid være dig, der har ”bolden”. Du skal ringe til mentoren og aftale at mødes med ham/hende, og du skal forberede dig til møderne, ud fra det I har aftalt. Mentoren bidrager med erfaring, sparring og stiller spørgsmål, så du får den bedst mulige start.

Hvor lang tid varer et mentorforløb?
Mentorforløbet aftales individuelt mellem iværksætter/ejerleder og mentor, men som udgangspunkt varer det typisk 3-6 måneder.

Hvad koster det?
Det er gratis at få en mentor gennem Business Kolding. Hvis der indgås et kunde-/leverandørforhold mellem dig og mentoren, anbefaler vi, at mentorforløbet afsluttes.

Læs mere om retningslinjerne for mentorforløbet, samt få kendskab til den aftale der skal indgås inden mentorforløbets opstart.

Opstart

  1. Iværksætteren/ejerlederen udfylder ansøgningsskemaet, hvor der sættes ord på de behov der foreligger.
  2. Iværksætterkoordinatoren fra Business Kolding vil herefter foretage en anonym søgning blandt mentorerne, for at finde en mentor, som matcher iværksætterens/ejerlederens behov for eksterne kompetencer.
  3. En mentor, eller flere mentorer, melder tilbage til iværksætterkoordinatoren, at de har interesse heri. En mentor vælges i samråd med iværksætteren/ejerlederen.
  4. Iværksætterkoordinatoren formidler kontakten mellem iværksætter/ejerleder og mentor, typisk via mail. Det kan ske, at koordinatoren vurderer, at der skal være tilknyttet to mentorer.
  5. Iværksætteren/ejerlederen kontakter mentor hurtigst muligt efter tilknytningen – normalt inden 8 dage.
  6. Der afholdes et indledende møde, hvor der vurderes, om der er basis for at indlede et forløb, og herefter meldes status tilbage til koordinatoren.

Forløb

  1. Iværksætteren/ejerlederen (nu mentee) aftaler med mentor rammer og formål for forløbet.
  2. Mentor eller mentee skal melde tilbage til koordinatoren, hvis der sker ændringer i forløbet.

Afslutning

  1. Når mentor og mentee vurderer, at forløbet er nået til en ende, skal forløbet evalueres og der skal vurderes, om der nu er ændrede behov hos mentee, som Business Kolding skal bidrage med at dække. Derfor kontaktes koordinatoren indenfor 2 uger efter forløbets afslutning.