VekselWirk har til formål at skabe vidensdeling og synergi for det kreative erhverv, på tværs af de fire samarbejdsbyer Kolding, Kiel, Roskilde og Lübeck.

Vekselwirk er et grænseoverskridende samarbejde mellem Kolding Kommune (Kolding), Designskolen (Kolding), D2I (Kolding), Business Kolding (Kolding), Anschar GmbH (Kiel), Wissenschaftszentrum (Kiel), Heinrich Böll Stiftung Schleswig Holstein (Kiel), Kiel Region GmbH (Kiel), TechnikZentrum (Lübeck), Roskilde Handelsskole (Roskilde).

VekselWirk har til formål at skabe vidensdeling og synergi for det kreative erhverv, på tværs af de fire samarbejdsbyer. Dette sker blandt andet ved at skabe forbindelse mellem de allerede etablererede Innovation Hubs i hhv. Pakhuset i Kolding, og StarterKitchen i Kiel samt etablering af tre nye Innovation Hubs i Roskilde, Kiel og Lübeck. Fælles for dem alle, er, at der skabes rammer for co-working spaces, hvor der er mulighed for at arbejde på tværs af byer, nationalitet, uddannelsesretning osv.

De fire byer har hver deres kernekompetenceområde (design, IT, teknologi og oplevelsesøkonomi) og bidrager derfor med viden og lokal forankring der styrker sammenspillet. I hver Innovation Hub skabes der grænseoverskridende aktiviteter der fremmer og støtter både innovationen og kompetencespektret hos kreative iværksættere og virksomheder i programområdet Interreg Deutchland-Danmark. Endvidere skal der initieres showrooms og arrangementer for de social-, proces-, eller produktinnovationer der arbejdes med, i og omkring projektet, for at øge kendskabsgraden til de forskellige kompetencespektre.

Gennem de ovenstående aktiviteter skaber VekselWirk et tværgående økosystem for entreprenante og kreative studerende, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentligheden og derved også et udvidet netværket og samskabelsesmuligheder.

Den viden der indsamles i løbet af projektet, vil slutteligt blive analyseret og sammensat til en afhandling om det kreative erhverv, og hvordan man kan skabe de bedste rammebetingelser og dermed styrke deres vækstmuligheder.

Formål
Formålet er at fremme innovationen hos de kreative iværksættere eller via kreative metoder, såsom Design Thinking, samt at befordre virksomheders innovation generelt.

Business Koldings Rolle
Business Kolding repræsenterer broen til virksomhederne og iværksætterne, og har til opgave at skabe grænseoverskridende aktiviteter i og omkring innovationshubben ”Pakhuset”.

Endvidere vil Business Kolding i samarbejde med Dansk Design Center, via disse aktiviteter, formidle designmetodernes værdi som vækstfremmer.

Slutteligt vil Business Kolding ligeledes være med til at arrangere showrooms for de innovationer der arbejdes med i og omkring projektet.

Projektperioden løber Juli 2017 – 31. marts 2021

Læs mere om projektet på www.vekselwirk.eu

Michael og Ghazaleh fra COMPOSTECH har fået meget ud af projektet VekselWirk - ring og hør mere om dine muligheder...

Med projektet “VekselWirk” ønskede vi at undersøge, hvilke metoder og tiltag der kan bruges til at styrke og synliggøre de kreative industrier i den tysk-danske grænseregion.

I denne Publikation beskriver vi nogle af disse tilbud og aktiviter, som har vist sig effektive over en projektperiode på mere end tre år. God læselyst!