Bæredygtighed, FN’s verdensmål og grøn omstilling er højaktuelt for mange virksomheder. På denne side finder du hjælp til din virksomheds grønne omstilling.

Vi har samlet links, henvisninger og andet relevant materiale, som kan være gavnlige for din omstillingsproces. Har du har brug for individuel sparring eller rådgivning – så kontakt Niels Arne Lauridsen, så finder vi ud af, hvordan du kommer videre.

Virksomhedsguiden
På virksomhedsguiden kan du få tips og ideer til hvordan du kan arbejde med grøn omstilling. Blandt andet finder du beregningsværkstøjet for måling af virksomhedens CO2-udslip. Vi synes siden er god inspiration – men kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svaret på på linket herunder...


Erhvervshusets tilbud til grøn omstilling
Som et led i at bringe sydjyske virksomheder i Verdensklasse, har Erhvervshuset forskellige tilbud og aktiviteter, som alle kan hjælpe virksomhederne et skridt videre i forhold til den grønne omstilling. Se mere på linket herunder...


Business Kolding Go Green
Business Kolding Go Green er et netværk for virksomheder der har fokus på grøn omstilling, FN’s verdensmål, samt nedbringelse CO2-niveauet i Kolding. Netværket har til formål at skabe et forum, hvor virksomheder kan lære og inspirere hinanden til, hvordan man kan arbejde med grøn omstilling. Se mere her...


Cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi er et opgør med det traditionelle forbrugsmønster, hvor man har praktiseret brug-og-smid-væk kultur. Bæredygtighed og grøn omstilling har et skærpet fokus på cirkulær økonomi, og kræver at vi gentænker både hvordan vi producerer og forbruger produkter til gavn for en mere bæredygtig fremtid. Cirkulær økonomi kan potentielt forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Mere cirkulære virksomheder kan som oftest reducere deres omkostninger indtil et vist punkt ved at udnytte produktionskapaciteten bedre, bruge færre materialer i både design og produktion samt øge genanvendelsen og mindske affaldsmængden.


Klimakompasset
Med Klimakompasset kan du få et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og få idéer til, hvordan du målrettet kan nedbringe din virksomheds klimaaftryk.


ESG Profilen
ESG Profilen giver et digitalt overblik over alt det, virksomheden gør, og det der kræves af virksomheden inden for miljø, sociale forhold og ledelse. Her kigges der på fire hovedpunkter; Indsatser, Interessenter, Fokusområder og Nøgletal.


9 grønne begreber du skal kende til
Denne artikel giver et overblik over engelske begreber og grønne forkortelser.