Fonden House of Innovation blev i sin tid oprettet af Business Kolding, med det formål at drive iværksætterhuset "House of Innovation" i Jernbanegade og Fredericiagade i Kolding Kommune.

I 2016 blev ejendommene solgt til en lokal, privat aktør, som ønskede at udvikle iværksætterhuset, og som havde de fornødne kompetencer og resurser til, at foretage en nødvendig renovering af ejendommene til en tidssvarende standard. Idag er der et driftigt og innovativt, privatdrevet, kontormiljø på adressen, som vi er stolte af, at have været med til at igangsætte.

I forbindelse med salget af ejendommene, blev alle aktiviteter vedr. iværksætteri hjemtaget til Business Kolding, som nu yder vejledning, gratis rådgivning og aktiviteter målrettet kommunens iværksættere fra innovationsmiljøet i Pakhuset.

Fonden House of Innovation eksisterer stadigt, men bestyrelsen arbejder i samarbejde med fondsmyndighederne på en afklaring omkring fondens fremtid, med en ambition om, at Fondens resterende midler fortsat skal understøtte iværksættere i Kolding Kommune.


Fonden House of Innovations bestyrelse udpeges af Fonden Business Kolding. Medlemmerne er pr. 2. juni 2022:

  • Henrik Larsen, formand
  • Steffen Yde, næstformand
  • Peder Kjølhede, bestyrelsesmedlem
  • Tove Gæmelke, bestyrelsesmedlem

 

God fondsledelse

Fonden House of Innovation følger de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger. Redegørelsen for god fondsledelse findes for regnskabsårene her: 20152016, 201720182019, 2020 og 2021.