Siden Corona-krisen lukkede det danske samfund, sendte mere end 3.000 ansatte på lønkompensation – bare i Kolding og fjernede forretningsgrundlaget for en stund, har Business Kolding holdt en tæt kontakt til virksomhederne.

29. maj 2020
Morten Bjørn Hansen

Kontakten til virksomhederne er af gode grunde foregået telefonisk. Business Koldings medarbejdere har nærmere bestemt haft 1.095 samtaler, hvor virksomhedsledere og ejere har vendt deres situation og fortalt om virksomhedens udsigter.

Samtalerne er suppleret med data fra spørgeskemaundersøgelser, hvor tæt på ti procent af samtlige Koldings virksomheder har deltaget.

Samlet set har det givet Business Kolding et overblik over situationen, med mulighed for at give informationen videre til bestyrelser og byråd – og igangsætte initiativer, som kan modvirke virussens greb om økonomien.

Vi bilder os ikke ind, at et lokalt erhvervskontor kan vejlede virksomhederne ud af Corona-krisen. Et fald i verdens bruttonationalprodukt som ikke er set siden depressionen, og en fremtid som ser mere uklar ud end godt er, kan Business Kolding selvfølgelig ikke ændre på.

Men vi kan understøtte, at erhvervslivet står sammen. Vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden. Under krisen har vi gennemført mange webinarer, med konkrete eksempler på initiativer man som virksomhed kan tage, når salget svigter.

Digitalisering, bæredygtig omstilling og forretningsudvikling var vigtigt før Corona-krisen. Efter krisen bliver det endnu mere vigtigt, og for mange virksomheder vil det være en nødvendig forudsætning for at have et fortsat grundlag for forretning.

Det er en udfordring, som jeg mener løses bedst i fællesskab. Derfor vil vi fortsat forsøge at samle Kolding kommunes mange virksomheder til inspirerende og udviklende arrangementer – med fokus på at komme i gang igen.

Vi tales ved.