Danmark har en erhvervsstruktur med en meget høj andel af mindre og mellemstore virksomheder. Sammenholdt med et relativt fleksibelt arbejdsmarked, giver det gode muligheder for at gribe ændringer i efterspørgslen og reagere på konjunkturerne.

9. oktober 2020
Morten Bjørn Hansen

Men i en tid hvor den teknologiske udvikling og krav om en mere bæredygtig produktion kræver betydelige investeringer fra virksomhederne, kan størrelsen af de danske virksomheder som et udgangspunkt godt udfordre den nødvendige omstilling.

Det er ikke nemt at lære den nye 3D-teknologi at kende, hvis man ikke lige selv har midlerne til at investere i en industriel maskine – men blot ønsker at lære den nye teknologi at kende. Det er ikke enkelt at implementere et Co2-regnskab for virksomheden, hvis det endnu ikke er et klart beskrevet lovkrav – men til gengæld kunne være med til at give virksomheden en konkurrencefordel.

Vi tror på at virksomhederne i Kolding kan få bedre muligheder for at tage udfordringerne op, hvis de bruger hinanden. Derfor vil vi arbejde med netværk på en ny måde, og tage et mere aktuelt udgangspunkt i de enkelte virksomheders konkrete behov for udvikling.

Vi kalder det for Business Koldings Pop- Up-netværk. Vi tror på, at virksomhederne i Kolding kan spille hinanden bedre, og indgå i netværk, der tager et meget konkret og afgrænset udgangspunkt. Derfor vil vi udvikle og facilitere situationsbestemte netværk, der tager et relevant emne op – gerne på tværs af brancher – og samler en mindre gruppe virksomheder i et kort og værdiskabende forløb. Business Kolding vil sørge for, at der trækkes relevante faglige kompetencer ind i netværkene.

Første forsøg på at stable et Pop up-netværk på benene er et Lean-netværk, faciliteret af Business Kolding som opfølgning på en række webinarer om Lean. Deltagerne i netværket mødes 3 gange, og herefter håber vi, at relationerne og forløbet har hjulpet virksomhederne et stykke længere i deres udvikling.

Du kan læse mere om dette pop up-netværk

Har I ideer til pop up-netværk, som Business Kolding bør sætte i gang, så tag meget gerne kontakt til os.