COVID-19 har desværre stadig fæste i Danmark, og vi kan nok også desværre se ind i et efterår og en vinter, hvor vi fortsat skal tage forbehold for at hindre, at situationen eskalerer.

8. oktober 2020

Vi vil i den sammenhæng gerne gøre opmærksom på et tilbud, som måske kan være relevant for virksomheder i Kolding Kommune. Danske kommuner er forpligtet til at stille isolationsfaciliteter til rådighed for borgere og udenlandske rejsende, som gæster Danmark i privat- eller arbejdsøjemed, og som får brug herfor.

Hvis I oplever at udenlandske rejsende/arbejdskraft, som har midlertidigt ophold her i kommunen, bliver ramt af COVID-19 og i den forbindelse har svært ved at opretholde den selvisolation, som er nødvendig, så er I meget velkommen til at kontakte Kolding Kommune. Kommunne kan være behjælpelig med at stille en midlertidig isolationsbolig til rådighed for de berørte medarbejdere / gæster.

Kolding Kommune kan i denne sammenhæng kontaktes på tlf. 3057 7128 alle ugens dage kl. 9-14.