Energistyrelsen har afsat 200 mio. kr. til energieffektiviseringer i 2020 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030. Det er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020.

8. oktober 2020

Står du og overvejer at energioptimere virksomheden, så er der nu mulighed for at søge penge til f.eks. udskiftning af kedel med varmepumpe, udskifte belysning til LED, etablering af varmegenvinding og energioptimering af procesanlæg.