Visit Kolding lukker derfor turistbureauet på Akseltorv og omformer serviceaktiviteterne, så de i langt højere grad tilrettelægges efter gæsternes forbrugsmønstre, begivenheder og sæsonen.

7. juni 2016

Visit Kolding har siden årsskiftet arbejdet på, at tilrettelægge en ny servicestrategi for gæsterne. Formålet med den nye servicestrategi er; at skabe mest mulig værdi for både gæsten og erhvervet, og dermed arbejde mod en 20 % vækst i beskæftigelsen inden for turisterhvervet inden 2022 som skitseret i Erhvervsstrategi 2022.

”Vi ved at den personlige service er i høj kurs og dette vil stadig være en af hovedaktiviteterne for vores gæsteservice. Vi ønsker at intensivere dette i højsæson, ferier og under events. Vi ønsker at være meget mere tydelige i bybilledet i de perioder, hvor Kolding kommune summer af gæster, og så ønsker vi i vinterhalvåret at bruge flere resurser på, at tiltrække aktiviteter/konferencer til Kolding, som skaber værdi for vores erhverv”, fortæller Handels- og turistchef, Annemarie Michelsen.

Samlet set har Kolding Kommune et overnatningstal på omkring 570.000, heraf ligger ca. 236.000 i juni, juli og august. Dette betyder, at bureaudriften på Akseltorv kun når ud til 6.3 % af de samlede overnattende gæster, der er i Kolding kommune i højsæsonen. Til sammenligning når www.visitkolding.dk ud til 27 % af de besøgende i højsæsonen.

Vi ved turisterne er i kommunen, og vi ved de bruger vores medier og informationsmaterialer, men det at opsøge et turistkontor er for mange ikke aktuelt mere. Turister og gæster ønsker i højere grad information, der hvor de er, de vil overraskes og serviceres og ikke opsøge servicen selv”, siger Handels- og turistchef, Annemarie Michelsen.

Turistbureauet bliver i september afløst af fire nye tiltag: ,

  • Mobilt service korps, synligt i bybilledet i strategiske vigtige perioder så som ferier, højsæson og ved events i hele kommunen.
  • Intensiveret og udvidet digital formidling i bybilledet.
  • Samarbejde med en centralt beliggende aktør, om et ubemandet info-point med en fysisk adresse, én i Kolding midtby og én på Stenderuphalvøen. Åbent hele året. Her kan også hentes brochurer.
  • Opkvalificering af værtskab og viden hos erhvervets frontpersonale med henblik på, at certificere mindst 5-10 af vores turistaktører og detailbutikker til at yde en stærk turismeservice og være kommunens ”Tourist info points”.

Kolding vil fortsat have bemandede turistinformationer både i Kolding Storcenter og i Christiansfeld.

For flere oplysninger kontakt Handels-og turistchef Annemarie Michelsen tlf. 2026 5450.